MUDr. Michal Slivka, všeobecný lekár pre deti a dorast